Це доменне iм'я зареєстровано для
клiєнта реєстратора доменних iмен
MyName.com.ua


This domain name registered for
the customer of the registrar
MyName.com.ua

www

З питаннями та пропозицiями звертатися:
Contact E-mail: sales(at)myname.com.ua